Because after pressing the "donate" button options in Polish appear, I translate them into English.
Ustaw kwotę w PLN / set Value in PL (select).   
Then  3  possibility your support:      
1. Set this amount as a monthly donation  /   Zaznacz / ustaw tę kwotę jako miesięczną darowiznę. 
2. Make a donation from PayPal  /  Przekaż darowiznę z PayPal.              
3. Make a donation using a debit or credit card  /  Przekaż darowiznę przy użyciu karty debetowej lub kredytowej.

DONATION/ WSPARCIE

I create my music on my own,If you think what I create is worthwhile, your support will help me remain an artist and create more. What if you became a patron of my art? Every donation, as it used to be on Grodzka Street in Krakow, now thrown below  into my virtual cello case "Donate",  makes a difference.  Thank you for support. Much love for You, Andy   

Tworzę moją muzykę samodzielnie z własnych środków,Jeśli uważasz że to co tworzę jest wartościowe,Twoje wsparcie  pomoże mi pozostać artystą i tworzyć więcej. A gdybyś stał się mecenasem mojej sztuki? Każdy datek jak dawniej na ulicy Grodzkiej w Krakowie, teraz  wrzucony  do mojego wirtualnego  futerału wiolonczelowego poniżej " Donate", robi różnicę.  Dziękuję za wsparcie. Pełno miłości dla Was, Andy

My account number in EUR 

PL 38 1030 0019 0109 7848 1561 3287  SWIFT/BIC CODE CITIPLPX Bank Citi Handlowy

My account number in USD 

PL 37 1030 0019 0108 4048 1032 9105  SWIFT/BIC CODE CITIPLPX Bank Citi Handlowy

Moje konto złotówkowe PLN 

PL 46 1030 0019 0109 8518 0298 7964