CONCERTS, EVENTS - please contact me.  / W SPRAWIE KONCETRÓW, EVENTÓW - napisz.