BIOGRAPHY ENG / PL

Andrzej "Andy" Grabowski - cellist and composer. He graduated from the Academy of Music in Krakow in the class of prof. Zdzisław Łapiński. The artist gives concerts in the country and abroad. Master of improvisation, creator of theater and film music. In addition to musical activities, his passions are string instruments, violin making and photography. 

Andy about himself: "The key is to understand that the game consists of all holistic human nature with all its aspects. Music is the most important among all the passions in my life. It made me realize my work on my first project "Imagine Cello", thanks to which I found my path of fulfillment as an artist". 

"Imagine Cello" is a project where you can hear 9 cellos live sometimes. Andy, while playing live on stage, mixes his emotional sounds of natural cello with multi-effects and applies layers and loops each other. He creates compositions bordering on classics, ambient sounds, electronics and meditation. Magic cello and orchestra man, as many people say about him. Adding to the artist's soul, his unique sound and a pinch of improvisation, they create a unique, magical and sensual musical journey. 

What's more, thanks to you - my listeners, sharing emotions through music completely absorbed me. Finally, I dared to take out all the projects hidden so far deep in a drawer, stories about the joys and sorrows of my life to share with the public. I really appreciate your, often very personal and touching reactions that I notice during my concerts. It's a beautiful exchange of energy and a journey together, for which I thank You.

***

Andrzej „Andy” Grabowski - wiolonczelista i kompozytor. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Zdzisława Łapińskiego. Artysta koncertuje w kraju i zagranicą. Mistrz improwizacji, twórca muzyki teatralnej i filmowej. Poza działalnością muzyczną, jego pasją są instrumenty smyczkowe, lutnictwo i fotografia. 

Andy o sobie: „Kluczowe jest zrozumienie tego, że na grę składa się cała holistyczna natura ludzka z wszelkimi jej aspektami. Wśród wszystkich pasji mojego życia to właśnie muzyka jest tą najważniejszą. Uświadomiła mi to praca nad moim pierwszym projektem „Imagine Cello”, dzięki któremu odnalazłem swoją ścieżkę spełnienia jako artysta". 

"Imagine Cello - Wyobraź sobie wiolonczelę", to projekt, w którym słychać czasami na żywo aż  9 wiolonczel. Andy podczas gry na scenie na żywo swoje emocjonalne dźwięki naturalnej wiolonczeli miksuje z multiefektami i nakłada warstwami oraz zapętla wzajemnie. Tworzy  kompozycje z pogranicza klasyki, ambientowych brzmień, elektroniki czy medytacji. Magiczna wiolonczela i  człowiek orkiestra, jak mówi o nim wiele osób. Dodając do tego duszę artysty, jego unikalny dźwięk i szczyptę improwizacji, tworzą unikalną, niepowtarzalną, magiczną i zmysłową podróż muzyczną. 

Co więcej, to właśnie dzięki Wam – moim słuchaczom, dzielenie się emocjami poprzez muzykę zupełnie mnie pochłonęło. W końcu odważyłem się wyjąć wszystkie chowane do tej pory głęboko w szufladzie projekty, opowieści o radościach i smutkach mojego życia by podzielić się nimi z publiką. Bardzo cenię sobie Wasze, często bardzo osobiste i wzruszające reakcje, które zauważam podczas moich koncertów. To piękna wymiana energii i wspólna podróż, za którą Wam dziękuję.

Fot. Marcin Kruk