Biography eng/pl

Andrzej „Andy” Grabowski. Cellist, compositor, educator. He graduated from Academy of Music in Kraków in prof. Zdzisław Łapiński’s class. On the same school he attended to two year pedagogical studies. He tours in Poland and abroad as well (including Switzerland, Italy, Japan). Master of improvisation, creator of theatrical music and movie soundtracks. Besides musical activity Andy’s passion is lutherie (bowed string instruments) and photography.

Modest when talking about himself, always emphasizing the role of his audience for which he weaves his melancholic tales using his cello bow. 

 

Although cello is without a doubt the greatest passion of my life, I’m not limiting myself only to play this wonderful instrument by myself. It’s a pleasure to share my knowledge and motivate to develop natural techniques with cellists – both beginners and experienced ones, the latter including those who face the most important graduation concert on the Academy. Those who have got familiar with my unique teaching method perfectly know that technique is only one element required to creating music. The key is understanding that playing consists of all aspects of human’s nature. Taking into account this holistic character of this teaching process I relate to my method as coaching.

 

With almost equal passion and engagement I devote myself to lutherie, setting up sound in cellos, and discipline that is familiar with music – photography. Amongst all passions of my life music is the most important one. 

I realized this through working on my latest project Imagine Cello, thanks to which I’ve found my fulfillment path as an artist-performer. Moreover, it is thanks to You – my listeners, sharing my emotions through music completely engulfed me. At last, I found the courage to take out all – to this moment kept secretly in my drawers – the projects, tales of joyful and sad moments of my life to share them with my audience. I very much treasure your – often intimate and touching – reactions which I witness during my performances and recordings. It is a beautiful energy exchange and a common journey for which I thank you.

 Andrzej „Andy” Grabowski. Wiolonczelista, kompozytor, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Zdzisława Łapińskiego. Na tej samej uczelni odbył dwuletnie studium pedagogiczne. Artysta koncertuje w kraju i zagranicą (m.in. Szwajcaria, Włochy, Japonia). Mistrz improwizacji, twórca muzyki teatralnej i filmowej. Poza działalnością muzyczną, pasją Andrzeja Grabowskiego jest lutnictwo (instrumenty smyczkowe) i fotografia.                                              
Sam o sobie mówi skromnie, zawsze podkreślając wagę swoich słuchaczy, dla których snuje melancholijne smyczkowe opowieści.

Choć wiolonczela jest niewątpliwie największą pasją mojego życia, nie ograniczam się jedynie do samodzielnej gry na tym przepięknym instrumencie. Z przyjemnością dzielę się swoją wiedzą i motywuję do rozwoju naturalnych technik zarówno u początkujących jak i tych doświadczonych wiolonczelistów – w tym stojących  przed najważniejszym w ich życiu dyplomowym koncertem na Akademii Muzycznej. Ci, którzy zapoznali się z moją autorską metodą nauczania jednak doskonale wiedzą, że sama technika gry jest tylko jednym z elementów potrzebnych przy tworzeniu muzyki. Kluczowe jest zrozumienie tego, że na grę składa się cała natura ludzka z wszelkimi jej aspektami. Z uwagi na holistyczny charakter tego procesu nauczania nazywam moją metodę coachingiem. 

Z równie wielką pasją i zaangażowaniem oddaję się pracom lutniczym, ustawieniom dźwięku w wiolonczelach, a także dyscypliną pokrewną do muzyki – fotografią.

Wśród wszystkich pasji mojego życia to jednak właśnie muzyka jest tą najważniejszą. Uświadomiła mi to praca nad moim najnowszym projektem Imagine Cello, dzięki któremu odnalazłem swoją ścieżkę spełnienia jako artysta-wykonawca. Co więcej, to właśnie dzięki Wam – moim słuchaczom, dzielenie się emocjami poprzez muzykę zupełnie mnie pochłonęło. W końcu odważyłem się wyjąć wszystkie – chowane do tej pory głęboko w szufladzie – projekty, opowieści o radościach i smutkach mojego życia by podzielić się nimi z publiką. Bardzo cenię sobie Wasze – często bardzo osobiste i wzruszające – reakcje, które zauważam podczas moich występów i nagrań. To piękna wymiana energii i wspólna podróż, za którą Wam dziękuję.